Home   Onderwerpen   Werk   Uitkeringen   Bijstand

Bijstand

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont en niet genoeg verdient om van rond te komen.

Heeft u recht op bijstand?

U krijgt alleen bijstand als u geen andere uitkering of tegemoetkoming kunt krijgen. Bijvoorbeeld een WW-uitkering of studiefinanciering.

Een bijstandsuitkering is bedoeld om de periode totdat u weer een baan heeft, te overbruggen. Met een bijstandsuitkering bent u in principe verplicht om te solliciteren.

Bijstandsuitkering aanvragen

Om een bijstandsuitkering aan te vragen gaat u naar Werk.nl. U moet inloggen met uw DigiD om de aanvraag online te doen. Heeft u geen DigiD, dan kunt u naar het Werkplein bij u in de buurt gaan.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u aanspraak maken op de bijzondere bijstand. Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:

 • De eigen bijdrage voor thuiszorg.
 • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
 • De eigen bijdrage voor zorgkosten, bijv. voor de tandarts.
 • Extra kosten voor een dieet.
 • Kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijv. een handicap.
 • Het kan ook gaan om extra kosten die u maakt door een verhuizing of echtscheiding.

De gemeente (en soms een arts) bepaalt of de kosten noodzakelijk zijn. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoeveel u dan krijgt.

U kunt de bijzondere bijstand via een formulier aanvragen bij de gemeente. Meer over bijzondere bijstand aanvragen vindt u op de website van de gemeente of de sociale dienst.

Individuele inkomenstoeslag

Wanneer u al lange tijd een bijstandsuitkering heeft, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

De individuele inkomenstoeslag is geld dat u eenmaal per jaar van de gemeente krijgt, als u:

 • langere tijd van een minimumuitkering moet leven;
 • weinig of geen eigen vermogen heeft;
 • geen zicht op inkomensverbetering heeft;
 • kunt aantonen dat u heeft geprobeerd om meer inkomen te krijgen. Bijvoorbeeld door te solliciteren of te studeren.

Let op: ook als u werkt, maar daarmee een inkomen op bijstandsniveau verdient, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U moet dan wel aan de andere voorwaarden voldoen.

Als u denkt aan deze voorwaarden te voldoen, kunt u zich aanmelden bij de gemeente.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De bijstand valt onder de Participatiewet. In deze wet zijn een aantal nieuwe regels voor de bijstand vastgelegd.

Strengere eisen

Als u in de bijstand zit, moet u aan strengere eisen voldoen dan voorheen.

 • verhuisplicht: kunt u elders een baan krijgen, dan moet u verhuizen.
 • netjes op sollicitatiegesprek: u moet er verzorgd uitzien en u netjes gedragen, als u een sollicitatiegesprek heeft.

Voldoet u niet aan deze plichten, dan kunt u in sommige gevallen worden gekort op uw uitkering. De gemeente bepaalt dit.

Tegenprestatie

De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen om een tegenprestatie. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet daar dan iets voor terugdoen. Gemeentes beslissen zelf aan wie ze een tegenprestatie vragen en hoe ze die invullen.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt spreken en schrijven. Kunt u dit niet? En probeert u het ook niet te leren? Dan mag de gemeente uw uitkering verlagen.

Wilt u beter Nederlands leren? Kijk dan eens bij de tips.

Kostendelersnorm

Heeft u recht op bijstand en woont u samen met iemand anders? Dan krijgt u een lagere uitkering. De hoogte hangt af van met hoeveel mensen u samenwoont.

Voor sommige huisgenoten wordt een uitzondering gemaakt. Deze groepen tellen niet mee voor de berekening:

 • Studenten of leerlingen aan een BBL-opleiding.
 • Jongeren tot 21 jaar.
 • Huisgenoten waarmee een 'commerciële relatie' bestaat. Bijvoorbeeld omdat u een kamer huurt van uw huisgenoot. Of u verhuurt zelf een kamer.
Achtergrondfoto