Home   Onderwerpen   Wetten en regelingen   Keukentafelgesprek

Goed voorbereid naar het keukentafelgesprek

Vraagt u ondersteuning van de gemeente? Of heeft iemand anders u hiervoor aangemeld? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een keukentafelgesprek.

Wat is een keukentafelgesprek?

Als u contact zoekt met de gemeente, via het Wmo-loket of het CJG, en om hulp of ondersteuning vraagt, dan heet dat een melding. Na deze melding wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek heet ook wel 'het keukentafelgesprek'. Maar het kan ook zijn dat uw gemeente het anders noemt.

Het gesprek wordt liefst bij u thuis gevoerd, vandaar de naam keukentafelgesprek. In de praktijk kan het gesprek ook ergens anders plaatsvinden.

Tijdens het keukentafelgesprek praat u met een medewerker van de gemeente. Het gesprek gaat over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Na het gesprek wordt een plan gemaakt om uw problemen aan te pakken.

Wie zijn er bij?

Het keukentafelgesprek voert u met een medewerker van de gemeente. Gaat het over jeugdhulp, dan spreekt u waarschijnlijk met iemand van het CJG. Het kan zijn dat u het gesprek heeft met méér dan 1 persoon.

De gemeente zal ook vragen of u iemand uit uw omgeving wilt meenemen. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een mantelzorger.

U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen naar het gesprek.

3 onderdelen

Tijdens het gesprek komen 3 belangrijke vragen aan bod.

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen om het op te lossen? Zijn er nog mogelijkheden waar u zelf niet aan had gedacht? Dingen zelf oplossen heet ook wel het gebruiken van uw eigen kracht.

Wat kunt u samen met anderen doen?

Wat kunt u doen met behulp van de mensen om u heen, met uw sociale netwerk? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen?

Vindt u het lastig om hulp te vragen? Lees dan de tips onder Durf te vragen.

Wat voor hulp is er mogelijk?

Is er een dienst of activiteit in uw gemeente waar u uw probleem mee kunt oplossen? Dat is vaak professionele hulp of hulp van vrijwilligers.

De medewerker van de gemeente kijkt dan of er een bestaande dienst is waar u gebruik van kunt maken: een algemene voorziening.

Of dat er voor u een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening.

In de wet

In de wet is een aantal dingen vastgelegd rondom het gesprek met de gemeente.

Het onderzoek

De medewerker van de gemeente moet een goed beeld krijgen van uw situatie. Dat heet in de wet 'het onderzoek'.

Tijdens het onderzoek brengt de de medewerker van de gemeente in kaart:

  • wat uw situatie is
  • wat u zelf kunt doen, wat anderen kunnen doen
  • waar u hulp bij nodig heeft.
  • wat de mogelijkheden zijn voor professionele hulp
  • welke eigen bijdrage u moet betalen

Meestal bestaat het onderzoek uit een keukentafelgesprek. Maar u kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het onderzoek. U kunt een persoonlijk plan schrijven. Daarin geeft u zelf aan wat voor hulp u nodig heeft. De gemeente moet uw persoonlijk plan bij het onderzoek betrekken.

Het verslag

De medewerker van de gemeente maakt na afloop van het gesprek een verslag. Hierin staan de uitkomsten van het onderzoek. Dit is een samenvatting van wat er is besproken en welke afspraken er gemaakt zijn.

Dit verslag is schriftelijk. Na het gesprek moet de gemeente u dit verslag sturen. Het is belangrijk dat u dit verslag goed doorleest en kijkt of u het eens bent met de afspraken die erin staan.

Reageren

Heeft u opmerkingen over het verslag, dan kunt u die per brief of e-mail opsturen naar de medewerker van de gemeente. Vraag om een ontvangstbevestiging. Zo weet u zeker dat uw bericht is aangekomen.

TIP: Vraag na het keukentafelgesprek wanneer u het verslag kunt verwachten. En via welke weg u kunt reageren.

Binnen 6 weken

Doet u een melding bij het Wmo-loket, dan heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Dit staat in de wet.

Het keukentafelgesprek maakt deel uit van dit onderzoek. Daarom moet het keukentafelgesprek binnen 6 weken na de melding plaatsvinden.

U kunt contact opnemen met het Wmo-loket als u niet binnen 6 weken een gesprek heeft gehad.

Tips voor de voorbereiding

Wilt u weten hoe u zich voorbereidt op het keukentafelgesprek? Lees dan de tips.

Het gesprek voorbereiden met deze website

U kunt deze website gebruiken om u voor te bereiden op het keukentafelgesprek. Op de website vindt u informatie over veelvoorkomende problemen en over hulp en zorg. Zo krijgt u alvast een idee wat voor oplossingen er mogelijk zijn. De informatie is uit 3 delen opgebouwd, net als het keukentafelgesprek:

Tips

Tips: informatie en adviezen waarmee u zelf aan de slag kunt. Bijvoorbeeld beweegtips, tips voor het ondernemen van activiteiten of tips om te besparen.

Hulp van anderen

Hulp van anderen: manieren waarop u samen met anderen problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld hulp van anderen bij uw administratie, het aanpassen van uw woning of het onderhouden van sociale contacten.

Professionele hulp en diensten

Professionele hulp en diensten: informatie over professionele hulp met verwijzingen naar organisaties in uw buurt. Bijvoorbeeld professionele hulp bij diabetes, psychische problemen of opvoedproblemen.

Aan de website Wmo-loket Olst-Wijhe is een sociale kaart gekoppeld. Dit is een database met daarin gegevens van (zorg)organisaties in uw gemeente of regio.

Onderaan de pagina vindt u 'Organisaties' en 'Producten' die bij het onderwerp passen.

Achtergrondfoto