Home   Onderwerpen   Wetten en regelingen   Keukentafelgesprek   Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp.

Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties.

De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten;
  • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Waarbij krijgt u ondersteuning?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek.

Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en maken van een zorgplan of budgetplan.

Gratis

Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.

Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Maar de cliëntondersteuner moet wel onafhankelijk werken. Dus los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.

Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Cliëntondersteuning aanvragen

Onderaan de pagina vindt u de gegevens van organisaties die cliëntondersteuning aanbieden. Kunt u hier niet vinden wat u zoekt, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket voor meer informatie over cliëntondersteuning in uw gemeente.

Landelijke organisaties voor cliëntondersteuning zijn MEE en Adviespunt Zorgbelang. Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg, dan kunt u voor cliëntondersteuning ook terecht bij het zorgkantoor.

Regieondersteuning

Regieondersteuning is hulp voor mensen die moeite hebben om hun huishouden en hun dag goed te organiseren.

Wat zijn regieproblemen?

Het huishouden op orde houden, uw tijd indelen en dingen plannen, zaken regelen bij instanties, een geschikte woning vinden, werken of een baan zoeken, onder de mensen komen. Hele gewone dingen, maar soms lukt het het niet (meer) goed.

Heeft u hier problemen bij, dan noemen we dat regieproblemen. Die kunnen allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld ouder worden, het overlijden van een familielid, of te maken krijgen met een ziekte of beperking.

Loopt het thuis niet lekker, maar weet u niet wat u eraan moet doen? Dan kan een regieondersteuner u helpen uw leven weer op de rit te krijgen. Het doel van regieondersteuning is dat u leert uzelf te redden en dat u zelfstandig kunt blijven wonen.

Voor wie is regieondersteuning?

Regieondersteuning is er voor iedereen: alle leeftijden en verschillende achtergronden.

Ook mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor regieondersteuning, als zij voor iemand met regieproblemen zorgen.

Regieondersteuning is bedoeld voor mensen die lichte ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Blijkt dat iemand meer hulp nodig heeft, dan kan de regieondersteuner doorverwijzen naar intensievere zorg of hulpverlening.

Waar krijg ik hulp bij?

De ondersteuning kan van alles zijn! Het hangt af van wat u lastig vindt. U krijgt praktische hulp en begeleiding bij bijvoorbeeld:

  • vinden en regelen van de juiste hulp;
  • begrijpen van regelingen, invullen van formulieren en ordenen van administratie;
  • het opdoen van nieuwe contacten;
  • contact met (zorg-)instanties.
Achtergrondfoto