Menu

Woningen en woonvormen

Woonvormen voor ouderen en mensen met een beperking. Tips voor het vinden van een huurwoning. Zelf een woonvorm starten of mantelzorgwoning bouwen.

Seniorenwoningen

Seniorenwoningen en zorgwoningen

Woningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Zelfstandig, maar met zorg en hulp in de buurt.

Huurwoningen

Huurwoningen

Een sociale huurwoning kunt u aanvragen via een woningcorporatie. In noodsituaties krijgt u voorrang. Bij weinig inkomen heeft u recht op huurtoeslag.

Begeleid wonen

Begeleid wonen

Wonen met ondersteuning van een begeleider. De begeleider helpt u om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.

Beschermd wonen

Beschermd wonen vanuit de Wmo

De meeste beschermende woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U moet voor uw aanvraag naar de afdeling beschermd wonen in...

Andere beschermde woonvormen

In of vlakbij een zorginstelling wonen wordt ook wel beschermd of beschut wonen genoemd. Vaak heeft u hiervoor een indicatie nodig via de Wlz.

Wooninitiatief

Het wooninitiatief: zelf een woonvorm starten

Een wooninitiatief is een kleinschalige woonvorm die u zelf opricht. U kunt ook een plek zoeken in een bestaand wooninitiatief.

Mantelzorgwoningen

Mantelzorgwoningen

Een woning verbouwen tot mantelzorgwoning, kant-en-klare mantelzorgwoningen, kangoeroewoningen. Hoe het zit met vergunningen en vergoedingen.

Fokuswoningen

Fokuswoningen

Zelfstandig wonen in een huurhuis aangepast voor rolstoelers, met 24-uur per dag praktische hulp op afroep.

Zorgcentrum of verpleeghuis

Zorgcentrum of verpleeghuis

In een woonzorgcentrum woont u met zorg in de buurt. Een verpleeghuis biedt ook intensieve verpleging. Meestal is een Wlz-indicatie noodzakelijk.