Menu

Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Vanwege psychische of psychosociale problemen bijvoorbeeld.

Beschermd wonen vanuit de Wmo

De meeste beschermende woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U moet voor uw aanvraag naar de afdeling beschermd wonen in...

Andere beschermde woonvormen

In of vlakbij een zorginstelling wonen wordt ook wel beschermd of beschut wonen genoemd. Vaak heeft u hiervoor een indicatie nodig via de Wlz.