Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding aanwezig.

De meeste beschermde woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm woont u in principe niet zelfstandig. U woont met een aantal mensen in een huis. Wel proberen instellingen zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan.

U heeft wel een eigen kamer, maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer deelt u met de andere bewoners. In sommige gevallen krijgt u uw eigen appartement.

Overdag is er iemand die u begeleidt bij de dagelijkse dingen, zoals:

  • schoonmaken, boodschappen doen en eten koken
  • het vinden van een zinvolle dagbesteding (werk of opleiding)
  • medicijnen innemen
  • het onderhouden van sociale contacten
  • de administratie doen

De hoeveelheid begeleiding wisselt. Het kan een paar uur per week zijn, het kan ook meer zijn. Op sommige locaties is 24 uur per dag iemand aanwezig.

Tijdelijk beschermd wonen

Beschermd wonen kan een tussenstap zijn als u de overgang te groot vindt van bijvoorbeeld het psychiatrisch ziekenhuis of een verslavingskliniek naar zelfstandig wonen. In overleg met uw begeleider kunt u kijken hoe u de overstap gaat maken naar zelfstandig wonen.

Niet gericht op behandeling

Beschermd wonen vanuit de Wmo is niet gericht op behandeling van psychiatrische of psychosociale problemen. Woont u in een instelling voor beschermd wonen en heeft u behandeling vanuit de geestelijke gezondheidzorg nodig? Dan kan uw huisarts een verwijzing geven.

Zijn uw psychiatrische problemen zo ernstig dat zelfstandig wonen of beschermd wonen niet lukt, dan wordt u (meestal tijdelijk) opgenomen in een psychiatrische kliniek of op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis (paaz).

Wordt u tegen uw wil opgenomen, dan treedt de BOPZ-procedure in werking.

Hoe regel ik het?

Voor een plaats in een beschermde woonomgeving kunt u zich aanmelden. U neemt hiervoor contact op met de afdeling beschermd wonen in uw gemeente. De afdeling beschermd wonen bekijkt vervolgens of beschermd wonen voor u een oplossing is.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner. Maar u kunt ook uw huisarts vragen om u te helpen.

Vergoeding en eigen bijdrage

Bij beschermd wonen vanuit de Wmo vergoedt de gemeente de begeleiding en het verblijf in de instelling. U betaalt een eigen bijdrage.

Overgangsregeling beschermd wonen

Sinds 1 januari 2015 vallen de meeste vormen van beschermd wonen onder de Wmo. Mensen die vóór die datum een AWBZ-indicatie hadden voor beschermd wonen, kunnen nog tot uiterlijk 1-1-2021 gebruik maken van een overgangsregeling.

Kijk voor meer informatie op Informatielangdurigezorg.nl

Organisaties

Beschermd wonen

Leger des Heils W&G Overijssel - Domus Zwolle

 088-06 52 240 legerdesheils.nlBurgemeester van Walsumlaan 18017CCZwolle

Leger des Heils W&G Overijssel - Huis en Haard...

 088-06 52 079 legerdesheils.nlHet Bijvank 2607544DBEnschede

Leger des Heils W&G Overijssel - Huis en Haard...

 088-06 52 240 legerdesheils.nlLeliestraat 27514XMEnschede

Hulpaanbod

Beschermd wonen vanuit de Wmo

Beschermde woonvorm

Beschermd wonen voor dak- en thuisloze mannen met psychiatrische...