Professionele hulp voor mensen met dementie is er in verschillende vormen. In het begin is hulp aan huis of opvang overdag een oplossing. Uiteindelijk kan een opname in het verpleeghuis nodig zijn.

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten door uw naaste wat gemakkelijker maken. Door oefeningen en advies over hulpmiddelen kan uw naaste misschien nog wat langer zelfstandig zijn.

U kunt zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Meer lezen over ergotherapie.

Logeeropvang voor mensen met dementie

Uw naaste kan een keer een dag of een paar dagen gaan logeren in een zorginstelling die logeeropvang voor mensen met dementie aanbiedt. Zo heeft u zelf even rust.

Op de pagina over logeeropvang kunt u meer lezen over het regelen van deze zorg. Hier vindt u ook een overzicht van aanbieders van logeeropvang.

Dagopvang of dagbehandeling

Uw naaste kan eventueel overdag naar een instelling voor opvang en een nuttige invulling van de dag. Dat kan bijvoorbeeld in een zorgcentrum of bij een zorgboerderij zijn. Er worden activiteiten georganiseerd die goed zijn afgestemd op mensen met dementie. Zorg en toezicht zijn aanwezig.

Uitgebreide informatie vindt u op de pagina over dagbehandeling en dagverzorging.

Korte opname

Zoekt u opvang voor iets langere tijd, omdat er medische zorg nodig is die momenteel thuis niet gegeven kan worden? Dan is het misschien mogelijk dat uw naaste tijdelijk wordt opgenomen in een zorgcentrum. Dit heet eerstelijns verblijf. Bespreek het met uw huisarts of specialist.

Eerstelijns verblijf kan ook geregeld worden voor mensen die op de wachtlijst staan voor een plaats in een zorginstelling. Het heet dan overbruggingszorg.

Thuiszorg

Het is ook mogelijk dat iemand van een thuiszorgorganisatie langskomt om een deel van de zorgtaken van u over te nemen. U kunt denken aan verzorging en verpleging.

Verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de zorgverzekering. De wijkverpleegkundige bepaalt wat voor verzorging en verpleging uw naaste nodig heeft en helpt bij de aanvraag.

Hulp bij het huishouden

Via het Wmo-loket van de gemeente Olst-Wijhe kan iemand met dementie in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden.

Iemand van een thuiszorgorganisatie komt dan langs om huishoudelijke taken te verrichten voor uw naaste.

Hulpmiddelen

Er zijn allerlei hulpmiddelen en voorzieningen beschikbaar, die de zorg voor uw naaste makkelijker kunnen maken, zoals:

Beschermd wonen voor mensen met dementie

Bij mensen met dementie is het vaak nodig dat er iemand een oogje in het zeil houdt. Er zijn daarom verschillende beschermde woonvormen voor mensen met dementie, waar toezicht en begeleiding aanwezig is.

Is de dementie vergevorderd, dan kan iemand worden opgenomen in een verpleeghuis.

Om de overgang tussen de eigen woonomgeving en een verpleeghuis minder groot te maken, zijn er instellingen die kleinschalige zorg aan mensen met dementie. Dit is zorg in een huiselijke sfeer. Een kleine groep bewoners krijgt zorg van vaste medewerkers.

Hulpaanbod

Ergotherapie

Therapie bij Parkison

Behandeling volgens richtlijn Ergotherapie bij Parkinson. Tijdens...

Therapie bij COPD

De ergotherapeut zal met u bespreken welke invloed COPD heeft op...

Therapie bij reuma

De ergotherapeut bespreekt met u welke problemen u ondervindt in de...

Dagbehandeling (psychogeriatrisch)

Dagbehandeling

functieverbetering, respijtzorg, overbruggingszorg

Dagbehandeling

functieverbetering, respijtzorg, overbruggingszorg

Advies over dementie

Aanspreekpunt

informatie, advies en ondersteuning gericht op participatie

AlzheimerTelefoon

De AlzheimerTelefoon biedt zeven dagen per week een luisterend oor...

Dagbesteding voor mensen met dementie

Dagbesteding

De dagbesteding is vier dagen per week beschikbaar voor...

Zinvolle dagbesteding

Bezoek onze website " target="_blank">www.wenumhoeve.nl Een...

Organisaties

Ergotherapeut

Ergo Centraal

 06-49 85 47 48 ergocentraal.nlDreef 17414EADeventer

Ergotherapie Salland - Locatie Holten

 06-45 04 28 66 ergotherapie-salland.nlDorpsstraat 397451BSHolten

Ergotherapie Salland - Locatie Raalte

 06-45 04 28 66 ergotherapie-salland.nlVrieswijk 68103PBRaalte

Logeerhuis dementie

WZU Veluwe - Rehoboth en Dagbesteding De Berkenhof

 0578-76 37 08 wzuveluwe.nlde Vree 18191JEWapenveld

Dagbesteding Keizershof (Oene), De Schakel...

 0578-76 37 08 wzuveluwe.nlAlbert Schweitzerlaan 258162DSEpe

Adviespunt dementie

PasAan

 088-02 73 123 pasaan.nlEmpelsedijk 75235AD's-Hertogenbosch

Beschermd wonen: dementie

Schuilenburg - Woonvorm

 0572-76 01 00 schuilenburgraalte.nlLandrechtweg 28103RBRaalte

Herbergier Olst

 06-12 55 37 52 herbergier.nlJan Hooglandstraat 368121BXOlst