Begeleiding is ondersteuning gericht op het versterken van zelfredzaamheid, voor mensen met een beperking of psychiatrische problemen. Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. De begeleiding is individueel of in een groep. U regelt het via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. De Wmo biedt in dit soort gevallen ondersteuning voor mensen met een beperking of psychisch probleem, die thuis wonen.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Hoe regel ik het?

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het Wmo-loket. Of direct een melding doen.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Wmo-begeleiding op maat

Het verschilt per persoon hoe de begeleiding er precies uitziet. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw situatie wordt bekeken in het keukentafelgesprek. De gemeente bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. De gemeente stemt de eventuele begeleiding daarop af.

Vormen van begeleiding

Vormen van individuele begeleiding zijn bijvoorbeeld:

  • Thuisbegeleiding: hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.

De begeleiding kan ook in een groep plaatsvinden. Groepsbegeleiding wordt ook wel dagbesteding genoemd. Meer over dagbesteding.

Eigen bijdrage

Ontvangt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Ambulante begeleiding

Op een voor cliënt passende wijze begeleiden naar...

ambulante begeleiding

Ambulant begeleiders van Lares Zorg begeleiden mensen...

Regieondersteuning

Ambulante dienstverlening Heino

Door middel van ambulante begeleiders wordt de cliënt thuis of...

Begeleiding in de thuissituatie

Door praktische begeleiding op diverse gebieden werken we samen...

Begeleiding in de thuissituatie

Door praktische begeleiding op diverse gebieden werken we samen...

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen

Wij bieden ambulante ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen...

Ambulante ondersteuning thuis aan mensen met een verstandelijke...

Ambulante ondersteuning thuis aan mensen met een verstandelijke...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Ambulante hulpverlening

Wij bieden ondersteuning aan gezinnen die het (tijdelijk) niet op...

Begeleiding na seksueel misbruik

Soms loopt een gezin vast in oude patronen. Seksueel misbruik is...

Opvoedingsondersteuning

Advies en begeleiding

In de adviesgesprekken brengen we in kaart welke hulp en...

Advies en informatie over seksuele opvoeding

Praatjes enzo richt zich op het beiden van seksuele voorlichting...