De ergotherapeut helpt mensen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld aankleden of eten klaarmaken. Met de hulp van de ergotherapeut blijft u zoveel mogelijk zelfstandig doen.

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut bekijkt de situatie samen met u. Wat kunt u nog zelf? Wat lukt niet meer? En wat zou u graag willen kunnen? Op basis van deze doelen maakt de ergotherapeut een plan, waarin de beperkingen zoveel mogelijk worden weggenomen.

De ergotherapeut kan u bijvoorbeeld nieuwe manieren leren om bepaalde handelingen te doen. Ook adviseert de ergotherapeut over aanpassingen en hulpmiddelen. Hij of zij kan u ook laten zien hoe u hulpmiddelen goed gebruikt: bijvoorbeeld door rijles te geven voor de scootmobiel. De ergotherapeut kan ook bemiddelen bij het aanvragen van hulpmiddelen.

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Bekijk wel van tevoren of uw zorgverzekering de kosten ook vergoedt als u zonder verwijzing van een arts naar de ergotherapeut gaat.

Vergoeding

De zorgverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie per jaar vanuit de basisverzekering. Sommige verzekeraars bieden nog een extra dekking van zo'n 2-5 uur per jaar. Dit kunt u nagaan bij uw zorgverzekeraar.

Organisaties

Ergotherapeut

Carinova Verpleeghuis De Hartkamp - De Braak

 0900-86 62 carinova.nlde Braak 248101GKRaalte

Carinova Woonzorg - Het Averbergen

 0570-50 03 00 carinova.nlAverbergen 18121CAOlst

Carinova Woonzorg - Sint Jozefverpleeghuis

 0900-86 62 carinova.nlSt. Jozefplein 17415EHDeventer

Kinderergotherapeut

Kinderergotherapie Praktijk Monique Mollink

 0572-36 64 23 moniquemollink.nlRietzanger 128103ENRaalte

Visio - Apeldoorn

 088-58 56 700 visio.orgWaldeck-Pyrmontstraat 317315JHApeldoorn

Hulpaanbod

Ergotherapie

Cognitieve revalidatie

Observatie en behandeling (o.a. strategietraining)

Cognitieve revalidatie

Observatie en behandeling (o.a. strategietraining)

Ergotherapie

De ergotherapeut onderzoekt wat u wel of niet kunt en zoekt naar...