Hulp en zorg voor dementerenden

Behalve hulp van vrienden, familie en andere mensen uit uw directe omgeving, kunt u als verzorger van een dementerende ook gebruik maken van diensten van andere organisaties.

U blijft gewoon (een deel van) de zorg voor uw rekening nemen, maar er wordt u ook iets uit handen genomen om u te ontlasten.

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten door uw naaste wat gemakkelijker maken. Door oefeningen en advies over hulpmiddelen kan uw naaste misschien nog wat langer zelfstandig zijn.

De huisarts of specialist kan een verwijzing geven voor ergotherapie.

Bewindvoering

Er komt een moment waarop uw naaste niet meer zelf zijn of haar financiën kan regelen. Het is daarom verstandig om op tijd vast te stellen wie het vermogen beheert. Dit heet beschermingsbewind.

Respijtzorg

Respijtzorg is een vervanging of aanvulling voor de zorg die familie en vrienden bieden. Meestal krijgen zij hulp van vrijwilligers, om zo de zorg wat minder zwaar te maken.

Thuiszorg

Het is ook mogelijk dat iemand van een thuiszorgorganisatie langskomt om een deel van de zorgtaken van u over te nemen. U kunt denken aan verzorging en verpleging.

Verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de zorgverzekering. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie.

Hulp bij het huishouden

Via het Wmo-loket van de gemeente kan een dementerende in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden.

Iemand van een thuiszorgorganisatie komt dan langs om huishoudelijke taken te verrichten voor uw naaste, zodat u zich meer op andere taken kunt richten.

Een aanvraag voor hulp bij het huishouden loopt via de gemeente. Daarna komt de Wmo-consulent langs om de situatie te bespreken.

Opvang en dagbehandeling

Uw naaste kan misschien naar de dagopvang of dagbehandeling in een zorginstelling.

Hij of zij blijft gewoon thuis wonen, maar wordt overdag opgevangen, verzorgd en eventueel behandeld. Het doel is om u even te ontlasten, zodat u op krachten kunt komen en tijd heeft voor andere bezigheden. De zorg is dan in handen van beroepskrachten.

Opname verzorgings- of verpleeghuis

Soms is het niet te voorkomen dat iemand met dementie moet worden opgenomen.

Als de zorg op een of andere manier niet meer thuis kan, dan kan uw naaste worden opgenomen, helaas soms tegen diens wil. Dan treedt de BOPZ-procedure in werking.

Voor opname en verblijf heeft u een indicatie nodig van het CIZ.

Hulpmiddelen

Er zijn allerlei hulpmiddelen beschikbaar, die de zorg voor uw naaste kunnen vergemakkelijken, zoals:

Mantelzorgondersteuning van de gemeente

Kunt u de mantelzorg niet meer goed aan? Lukt het niet om het te organiseren met hulp van anderen? Dan kunt u mantelzorgondersteuning vragen bij de gemeente. Mantelzorgondersteuning is bijvoorbeeld logeeropvang om een mantelzorger wat rust te geven. Ook kan de gemeente extra professionele begeleiding en verzorging inzetten om een mantelzorger te ontlasten.

U kunt terecht bij het Wmo-loket voor meer informatie over mantelzorgondersteuning.

Achtergrondfoto