Home   Onderwerpen   Gezondheid en zorg   Mantelzorg   Dementie   Hulp van anderen

Hulp van anderen bij de zorg voor een dementerende

Er zijn vaak mensen die u wel willen helpen. Denk maar aan familieleden, buren en vrienden. Dat kan uw zorgtaken lichter maken.

Om hulp vragen

Misschien vinden andere mensen het moeilijk om hulp aan te bieden als ze weten dat u altijd de zorg op u neemt. Ze willen u niet voor het hoofd stoten.

Of u vindt het moeilijk om hulp te vragen. Vraagt u gerust om hulp en neem hulp aan als mensen die aanbieden. Dan heeft u zelf tijd om iets anders te doen. U kunt de zorg dan waarschijnlijk beter aan.

Hulp krijgen

U kunt familie, kennissen of vrienden om hulp vragen. Er zijn allerlei manieren te bedenken waarop andere mensen uw taken wat lichter kunnen maken.

Overnemen van zorg

Door taken te verdelen kunt u zelf een stukje van de zorg loslaten. Iemand anders kan praktische zaken overnemen. Bijvoorbeeld:

  • Uw buurvrouw doet het strijkwerk.
  • Een vrijwilliger leest uw moeder de krant voor.
  • Een vriend brengt 1 keer in de week 1 dagdeel bij uw partner door.
  • Uw dochter gaat even wandelen met haar vader.

De zorg verdelen

U kunt ook met anderen afspreken om de zorg te verdelen per dagdeel. Bijvoorbeeld: u neemt de zorg door de week voor uw rekening, uw buurvrouw doet dat op zaterdag en uw zus op zondag. Zo heeft u de gelegenheid in het weekend even bij te komen.

Ondersteuning van vrijwilligers

In uw gemeente zijn mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning: maatschappelijke organisaties, patiëntenverenigingen en lotgenotenverenigingen bieden dit vaak aan.

Vrijwilligers kunnen deels uw taken overnemen, als dat nodig is. Dat heet ook wel respijtzorg. Ook zijn er bezoek- en oppasdiensten, waarbij een vrijwilliger helpt door de dementerende een dagdeel gezelschap te houden.

Een buddy inschakelen

Misschien is een buddy iets voor uw naaste. Een buddy is een vrijwilliger die mensen met een ziekte of beperking praktische hulp en emotionele steun geeft.

Voorlichting en belangenbehartiging

Alzheimer Nederland organiseert regelmatig activiteiten op het gebied van voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Op die manier komen ze op voor betere zorg en hulp voor dementerenden.

Alzheimer Cafés

Alzheimer Nederland organiseert door heel Nederland maandelijkse bijeenkomsten in Alzheimer Cafés voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.

U kunt daar eens naartoe gaan. Het geeft u de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, maar ook om tips en ideeën op te doen.

Bellen met een hulplijn

Als u vragen heeft of u wilt uw verhaal kwijt, dan kunt u bellen met:

  • de AlzheimertTelefoon: 0800 5088 (gratis)
  • de Mantelzorglijn: 030 760 60 55

U kunt ook contact opnemen met een ouderenadviseur in uw gemeente.

Wilt u uw hart luchten, dan kunt u 24 uur per dag bellen met De Luisterlijn: 0900-0767 (5 cent per minuut).

Mantelzorgmakelaars

Als mantelzorger moet u veel regelen. Een mantelzorgmakelaar kan u hierbij helpen, bijvoorbeeld bij de administratie. Mantelzorgmakelaars kunnen ook bemiddelen tussen u en uw werkgever, als u werk en mantelzorg wilt combineren.

Als u aanvullend bent verzekerd, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten van de mantelzorgmakelaar vergoedt. Dit kunt u navragen.

Op de website van MantelzorgNL vindt u meer informatie over mantelzorgmakelaars.

Steunpunt mantelzorg

Misschien heeft de gemeente een consulent of een steunpunt voor mantelzorg. U kunt daar terecht voor informatie en ondersteuning.

Zij kunnen regelwerk van u overnemen, zoals het aanvragen van een pgb. Soms regelen zij ook respijtzorg.

Mantelzorgondersteuning van de gemeente

Kunt u de mantelzorg niet meer goed aan? Lukt het niet om het te organiseren met hulp van anderen? Dan kunt u mantelzorgondersteuning vragen bij de gemeente. Mantelzorgondersteuning is bijvoorbeeld logeeropvang om een mantelzorger wat rust te geven. Ook kan de gemeente extra professionele begeleiding en verzorging inzetten om een mantelzorger te ontlasten.

U kunt terecht bij het Wmo-loket voor meer informatie over mantelzorgondersteuning.

Achtergrondfoto