Behandeling, opvang en verblijf voor kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking hebben vaak langdurig behandeling en therapie nodig. Vaak wordt dit samen met opvang en verblijf aangeboden.

Behandelingen

Soms is het heel lastig om uit te zoeken welke behandeling het best bij uw kind past. U krijgt hierover natuurlijk advies van uw huisarts, kinderarts of andere zorgverleners.

Opvang

Sommige kinderen met een beperking of ziekte gaan overdag een aantal dagdelen per week naar een opvang, een kinderdagcentrum of een medisch kinderdagverblijf. Op dergelijke opvangplekken is behandeling of therapie vaak ook mogelijk.

Woonvoorzieningen

Kan uw kind niet meer thuis wonen? Dan kan het wellicht tijdelijk terecht in een medisch kinderdagverblijf, totdat het duidelijk is wat uw kind precies heeft. Heeft uw kind permanent behandeling nodig, dan is een instelling voor gehandicapten geschikter.

Zelfstandig wonen 18+

Als uw zoon of dochter volwassen wordt, kan hij of zij misschien zelfstandig gaan wonen.

Woonmogelijkheden lichamelijk beperkten
Woonmogelijkheden verstandelijk beperkten

Organisaties
Achtergrondfoto