Leerplicht

Kinderen in Nederland zijn leerplichtig als ze 5 jaar worden.

Leerplichtontheffing

Het kan zijn dat uw kind ernstig (meervoudig) gehandicapt is, en dat hij of zij niet naar school kan.

In dat geval kunt u leerplichtontheffing aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Dit heet ook wel 'vrijstelling van inschrijving'.

Achtergrondfoto