Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor kinderen die begeleiding, zorg en aandacht nodig hebben die een gewone school niet kan bieden.

Clusters speciaal onderwijs

Het primair en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een handicap is verdeeld in 4 clusters.

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen; kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
  • Cluster 3: verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen die langdurig ziek zijn
  • Cluster 4: kinderen met gedragsproblemen, psychiatrische problemen of stoornissen

SBO-scholen

Er zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) voor moeilijk lerende kinderen. Dit is officieel geen speciaal onderwijs, maar regulier onderwijs. Hier zitten kinderen met opvoedingsmoeilijkheden of een leerachterstand, en kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Kinderen op deze scholen mogen langer doen over dezelfde leerstof.

Deze sbo-scholen werken veel samen met gewone scholen.

Overzicht van scholen voor speciaal onderwijs

Een lijst van scholen die speciaal onderwijs bieden in de omgeving van vindt u onder kop Organisaties.

Achtergrondfoto