Algemene informatie

Onze (Vrienden)diensten zijn bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig of beschermd wonen in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe, Raalte of Voorst. Je kunt bij ons terecht voor onafhankelijke informatie en advies, (praktische) ondersteuning, sociale contacten en activiteiten (maatjesactiviteiten, creatieve en ‘herstelgerelateerde\' activiteiten, inloop e.d.).Al onze diensten zijn kosteloos en er is geen indicatie nodig (dus ook geen eigen bijdrage).

Bij de maatjesactiviteiten zijn er 1-op-1 contacten, groepsactiviteiten vriendencafés.
Bij een 1-op-1 contact wordt een vrijwilliger aan een deelnemer gekoppeld om gezamenlijk activiteiten te ondernemen, hierbij kunt u denken aan; koffie drinken, spelletje spelen, stukje wandelen of fietsen of een gemeenschappelijke hobby uitoefenen.
Daarnaast zijn er inmiddels 25 groepen die iedere maand met elkaar afspreken. Iedere groep heeft een vaste activiteit.
De Vriendencafés staan in het teken van elkaar ontmoeten en zijn bedoeld voor alle deelnemers en vrijwilligers/stagiaires. Deze woorden eens in de maand of eens in de twee maanden georganiseerd, afhankelijk van de gemeente waar het vriendencafé gehouden wordt. 

Contactinformatie

 0570-61 37 47Lange Zandstraat 157412CD Deventer www.vriendendienstendeventer.nlLaatste controle: oktober 2019

Plan route

Openingstijden

Contactpersonen

Hulpaanbod

Maatjesactiviteiten

- 1 op 1 maatjes, samen met een vrijwilliger regelmatig afspreken (gemiddeld iedere twee weken) om iets te doen wat beide als prettig ervaren. Het kan gaan om een kopje koffie drinken, wandelen, een terrasje pakken, een stukje fietsen of samen een film kijken. Ieder maatjeskoppel vult het...

Maatjeswerk, vrijwilligers worden in contact gebracht met mensen met een psychiatrische achtergrond

De vrijwilliger gaat 1 keer in de 14 dagen op huisbezoek bij zijn maatje (iemand die in aanraking is geweest met de psychiatrie) en samen ondernemen ze leuke activiteiten zoals koffie drinken, praten, wandelen, fietsen, naar de stad gaan, enz.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen: