Algemene informatie

In 2009 realiseerde Carinova samen met Salland Wonen en de Parabool een unieke kleinschalige woonvorm. Zes ouder wordende cliënten met een verstandelijk beperking  van De Parabool en twaalf cliënten met dementie van verpleeghuis De Hartkamp namen toen hun intrek in een kleinschalige woonvorm genaamd De Braak. De Braak bood huiselijkheid en privacy maar tegelijkertijd ook alle nodige verzorging en begeleiding onder één dak. In feite werden kennis en ervaring vanuit de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de feitelijke huisvesting gecombineerd. Er is in de afgelopen jaren door alle betrokkenen uitstekend samengewerkt. 

Echter is er door de veranderende marktomstandigheden waarbij ouderen  steeds langer thuis blijven wonen, in combinatie met de afbouw van de lichtere zorgzwaartepakketten , besloten om onze huur en exploitatie van woonzorglocatie De Braak per 1 januari 2018 over te dragen aan Stichting De Parabool. Dit sluit goed aan op de wens van Stichting De Parabool om haar capaciteit uit te breiden voor hun doelgroep van ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met dementie klachten.

Bewoners
De bewoners van De Braak kunnen blijven rekenen op de kwaliteit van zorg en behandeling die ze gewend zijn, deze blijft gewaarborgd. Carinova cliënten kunnen op basis van vrijwilligheid kiezen voor een andere locatie van Carinova of naar elders verhuizen. Ook bestaat de mogelijkheid om op De Braak te blijven wonen, ook na 1 januari 2018.  In verband met een geleidelijke afbouw van Carinova binnen De Braak zal Carinova geen nieuwe cliënten meer opnemen per 1-1-2017 op locatie De Braak. Daarbij zal er geleidelijk een mix ontstaan van cliënten van Carinova en De Parabool, die gezamenlijk wonen op De Braak.

Contactinformatie

 0900-86 62 (lokaal tarief) 0900-86 62de Braak 248101GK Raalte www.carinova.nlLaatste controle: september 2019

Plan route

Postadres
Postbus 6787400AR Deventer

Hulpaanbod

Chronische somatische verpleeghuiszorg

Wij vinden het erg belangrijk dat u zich thuis voelt en we doen er dan ook alles aan om dat te realiseren. De locaties bieden u veel faciliteiten en activiteiten. Maar als u liever met rust gelaten wilt worden, dan kan dat ook! Als u bij ons komt wonen, bepalen we samen met u aan de hand van uw...

Dagbehandeling

functieverbetering, respijtzorg, overbruggingszorg

Ergotherapie

De ergotherapeut onderzoekt wat u wel of niet kunt en zoekt naar de oorzaak van uw problemen. Vervolgens wordt samen met u een behandelplan gemaakt, waarbij ook verzorgers of huisgenoten betrokken kunnen worden.

Fysiotherapie

Individuele behandeling fysiotherapie fysiotherapeutisch consult: bewegingsonderzoek speciaal geschikt voor ouderen met daaruit voortkomend een advies op maat. Groepsbehandeling: valpreventietraining, fitness voor ouderen, groepsbewegingsactiviteit na CVA Advies, bijv. gebruik van (loop)hulpmiddelen, omgaan met problemen in dagelijks bewegen

Logopedie

Na de aanmelding zal met u samen gezocht worden naar een geschikte dag en tijd. Tijdens de eerste zitting vindt een intake plaats en zal gestart worden met een onderzoek. Een behandelplan zal voor u worden opgesteld en met u besproken worden. Een behandeling duurt 30 minuten. Voor de afasietherapie is dit 60 minuten.

Psychogeriatrische verpleeghuiszorg

Carinova biedt psychogeriatrische verpleeghuiszorg in verpleegafdelingen van ongeveer 15 clienten. Carinova is op weg die zorg in woningen voor 6 clienten aan te bieden. In Raalte zijn twee woningen beschikbaar. Dat aantal wordt nog verder uitgebreid. Doel van kleinschalig wonen is niet langer om...

Revalidatie

Direct na opname maakt de Specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) een behandelplan met u. Gedurende de behandelfase wordt het behandelplan uitgevoerd om het doel van de revalidatie te bereiken. Minimaal om de 6 weken vindt er een voortgangsbespreking plaats over de revalidatie. Tijdens...

Verzorging en verpleging thuis

De verpleging/verzorging wordt bepaald door de indicatie. De eerst verantwoordelijke verzorging maakt een afspraak met u welke zorg precies gegeven zal worden. Die afspraken worden vastgelegd in uw zorgleefplan.

Zorgabonnement/alarmservice

Als u nog zelfstandig woont in de directe omgeving van een woonzorglocatie of in een aanleunwoning, dan kunt u gebruik maken van het Carinova Zorgpakket. Met het Zorgpakket heeft u thuis de garantie op goede zorg: een veilig gevoel! Met het Carinova Zorgpakket heeft u onder meer recht op: -...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Verpleeghuis Woonzorgcentrum of verzorgingshuis