Algemene informatie

Jeugd- en Jongerenwerk – Wat is dat nou precies en wat doen ze?

Jeugd- en jongerenwerkers hebben net als alle andere opvoeders de taak om jeugd bij te staan in hun ontwikkeling, zodat de jeugd zo goed mogelijk in de samenleving functioneert. Toch hebben jeugd- en jongerenwerkers te midden van andere opvoeders een speciale opvoedkundige rol en kwaliteit. Ze stimuleren in relaties tussen jeugd en jongeren onderling en met andere burgers. Daarmee bevorderen ze talentontwikkeling en vorming tot zelfbewuste en maatschappelijk betrokken burgers, terwijl ze ook lokale netwerken bieden voor jongeren die dat nodig hebben. Ze geven extra steun aan sociaal zwakkere jeugd en specifieke doelgroepen: kinderen en jongeren die in andere sociale verbanden buiten de boot vallen, of daar niet altijd hun draai kunnen vinden.

Jeugd- en jongerenwerk staat voor ‘insluiting’: alle jeugd kan en mag gebruik maken van het jeugd- en jongerenwerk, als hun aanwezigheid geen belemmering vormt voor anderen. Voor ontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren en het oefenen voor het burgerschap is het belangrijk dat kansrijke en kansarme jeugd met elkaar optrekken.

Jeugd- en jongerenwerkers leveren een bijdrage aan ontwikkelingskansen van jeugd en jongeren op verschillende manieren. Dit wordt aan de hand van vier methoden vertaald naar de praktijk.

Groepswerk

Groepswerk is het werken met jongeren in groepen van drie of meer jongeren. Het is een methode om bij te dragen aan de ontwikkeling van zowel de groep als geheel als van de individuele leden van de groep. Per groepswerkactiviteit kan het doel, de doelgroep, onderwerp en/of problematiek verschillen. Voorbeelden van activiteiten kunnen zijn: jeugdinloop, meidenwerk, sporttoernooi, maar ook voorlichtingen op scholen.

Ambulant Jongerenwerk

Ambulant jongerenwerkers zoeken individuele en groepen (kwetsbare) jongeren op in omgevingen waarin zij hun (vrije) tijd doorbrengen. Zij leggen contact met jongeren, bouwen een relatie op, signaleren problemen en behoeften en bieden jongeren mogelijkheden. De leefwereld en de eigen ontwikkeldoelen van de jongeren zijn hierbij uitgangspunten. Jongerenwerkers proberen binnen dit proces verbindingen tot stand te brengen tussen jongeren en hun omgeving. In het algemeen is de inzet van het Ambulant Jongerenwerk, net als de overige methodieken, om bij te dragen aan het volwassen worden van jongeren in de samenleving.

Informatie & Advies

Informatie en advies is een methode binnen het professionele jongerenwerk dat altijd verweven zit in het dagelijkse contact tussen jongeren en jongerenwerkers. Het omvat alle onderwerpen die jongeren aangaan en interesseren en heeft de vorm van verschillende activiteiten: informele gesprekjes, folders, sociale media, websites, voorlichting, film, thema-avonden, peer-counseling, theater en doorverwijzen.

Individuele Begeleiding

Individuele begeleiding is structureel individueel contact. Door één-op- één te werken bouwen jongerenwerkers een relatie op met de jongere om vanuit daar de behoefte van de jongere te peilen en hem of haar te motiveren tot positieve gedragsverandering en het versterken en benutten van hun (verborgen) talenten en kwaliteiten. Samen met de jongere wordt er een doel bepaald en een plan gemaakt dat met stimulering, ondersteuning en facilitering van de jongerenwerker door de jongere wordt uitgevoerd. De leefwereld en de eigen ontwikkeldoelen van de jongere zijn hierbij uitgangspunten. Kenmerkend voor Individuele Begeleiding is dat jongeren zelf bepalen waaraan zij willen werken. Dit betekent dat hun persoonlijke doel het doel van de Individuele Begeleiding is. De persoonlijke doelen dragen vervolgens bij aan het algemene doel van het jongerenwerk, namelijk bijdragen aan het volwassen worden in de samenleving.

Contactinformatie

 06-58 08 13 32 (Jessica Stoffer) 06-32 45 24 33 (Annika Nijboer)de Lange Slagen 298131DP Wijhe www.wijz.nuLaatste controle: september 2019

Plan route

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Contactpersonen

Hulpaanbod

Ambulant jongerenwerk

Het ambulant jongerenwerk wordt wekelijks ingezet in de gemeente Olst-Wijhe om jongeren op te zoeken op de plaatsen waar ze hun vrije tijd doorbrengen. Dit kan bijvoorbeeld de straat, keten, horecagelegenheiden of thuis zijn.Aan de ene kant wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om jongeren te...

Individuele begeleiding

De begeleiding staat vooral in het teken van positief coachen, waarbij de jongerenwerker de jongere stimuleert en motiveert om problematieken op (verschillende) leefgebieden zelf aan te pakken. Op basis van de probleemverheldering wordt vastgesteld op welke leefgebieden de jongere vastloopt. In...

Jeugdparticipatie

Jongeren kunnen zich aanmelden bij het jongerenwerk. De vraag of behoefte wordt vastgesteld. Daarna wordt gekeken hoe het jongerenwerkt ondersteuning kan geven. Dit kan door specifiek een project vorm te geven zoals een activiteit. Daarnaast kan het jongerenwerk een brug slaan naar andere organsaties om de behoefte verder vorm te geven.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Jeugdsoos, jongerencentrum Welzijnswerk