Algemene informatie

Onafhankelijke zorgadvisering en cliëntondersteuning op het gebied van Zorg, Wonen en Welzijn.

ZorgbureauHoeksema is een zelfstandig en onafhankelijk zorgbureau. Het wordt geleid door Bé Hoeksema eigenaar en zorgondernemer met vele jaren gedegen zorgervaring. De dienstverlening kan worden omschreven als professioneel, kundig en vertrouwd. Er worden zorgadviezen gegeven voor alle zorgfuncties die nu vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO).

Het Zorgbureau doet onafhankelijke zorgadvisering voor:

Huishoudelijke hulp
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Begeleiding (individueel en groep)
Kortdurend verblijf (logeeropvang)
Langdurig verblijf ( voor verzorgings-en verpleeghuizen)

Begeleiding,ondersteuning dan wel aanwezig zijn bij een huisbezoek van gemeente of zorginstelling(en).

Advisering en begeleiding van ouderen met een dementiële problematiek (dementiecoaching en casemanagement)

Ondersteuning, begeleleiding en coaching van mantelzorgers bij ( o.a. een dementiële problematiek)

Ouderenadvisering, zorg-en voorzieningen

Advies en bemiddeling bij het vinden van zorg voor werknemers in instellingen en bedrijven

In te huren maatschappelijk werk voor ziekenhuizen, (zorg)instellingen, Arbo-diensten en bedrijven

Letselschadeadvies op zorggebied voor letselschadebureaus en verzekeringsmaatschappijen

Praktische ondersteuning aan gemeenten bij de zorgadvisering huishoudelijke verzorging, begeleiding individueel en groep in het kader van de WMO.Contactinformatie

Openingstijden

Hulpaanbod

Onafhankelijke zorgadvisering en cliëntondersteuning van nu WMO en Zorgverzekeringswet

De inventarisatie van de zorgvraag c.q aanvraag vindt plaats middels een intakegesprek( meestal thuis). Hierbij valt te denken aan zorg in de vorm van zorg in natura of een persoonsgebonden budget(PGB) dan wel overige regelingen op het gebied van Zorg, Wonen en Welzijn.

Onafhankelijke zorgadvisering en cliëntondersteuning van nu WMO en Zorgverzekeringswet

Op een onafhankelijke en deskundige wijze adviseren en inventariseren wij de zorgvraag en ondersteunen de klant bij de aanvraag voor een persoonsgebonden budget(PGB) dan wel bemiddeling bij de zorginzet door onder andere het zoeken naar een voor de klant meest geschikte zorgaanbieder dan wel particuliere zorgaanbieder.

Onafhankelijke zorgadvisering en cliëntondersteuning van nu WMO en Zorgverzekeringswet

Vraag en aanbod op de zorgmarkt bij elkaar brengen met andere woorden: bereiken dat een zorgtekort wordt opgeheven dat iemand ervaart bij zijn sociale en maatschappelijke activiteiten. Om daarin te slagen moet je als zorgbureau instaat zijn de vraag naar zorg te omschrijven en het actuele aanbod...

Onafhankelijke zorgadvisering en cliëntondersteuning van nu WMO en Zorgverzekeringswet

De aanvraag voor een persoonsgebonden budget wordt door ons in overleg met de cliënt volledig opgemaakt en ingediend de daarvoor verantwoordelijke instantie(s) en of instelling(en)

Onafhankelijke zorgadvisering/cliëntondersteuning van nu WMO en Zorgverzekeringswet

Onder andere voorlichting geven over aanvragen die te maken hebben met de zorgfuncties die vallen onder de WMO en Zorgverzekeringswet. Cursus met betrekking tot dementiële ziektebeelden en ondersteuning van mantelzorgers en cliëntondersteuning.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Adviespunt of informatiepunt