Hulpaanbod van: CasesToCare

Wij bieden ambulante ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen met een 'stempel' op het gebied van wonen, werken en leven. Ons specialisme ligt bij ASS, AD(H)D, ODD en/of in combinatie met hechtingsproblematiek. Van gedragsproblematiek schrikken wij niet terug.

Naast ambulante ondersteuning hebben wij een dagbesteding en arbeidstraining locatie waar we jongeren ondersteunen met het (her) structureren van hun dag en nachtritme en waar wij met hen opgzoek gaan naar een gepast arbeidstraject.

Contactpersoon

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Kortdurend eerstelijns verblijf (subsidieregeling Wlz)
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • PGB
Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen via www.casestocare.nl 

Doelgroep-toelichting

Ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen met een 'stempel'

Door wie?

Onze medewerkers zijn geselecteerd op hun ervaring met de doelgroep, hun talent om met deze doelgroep om te gaan en hun behaalde diploma's

Inhoud begeleiding

Wij bieden ondersteuning op het gebied van wonen, werken en leven.

Kosten begeleiding

De kosten van begeleiding zijn afhankelijk van de indicatie en persoonsgebonden.

Overige kosten

Geen

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding