Hulpaanbod van: Rumi Dervish Thuiszorg

Wij zorgen voor een goede begeleiding bij de situaties waar dit nodig is. 

Contactpersoon

Meer informatie

Door wie?

Wij hebben de juiste zorgprofessionals in dienst die bij de situatie van de begeleiding passen.  

Soort ondersteuning/begeleiding
 • geldproblemen
 • gedragsproblemen
 • gezinsproblemen
 • praktische ondersteuning
 • psychosociale begeleiding
 • sociale ondersteuning
 • vrijwilligers
 • zelfredzaamheid
Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Beoogd eindresultaat

Ons doel is om er voor te zorgen dat zij weer kunnen participeren in de maatschappij.

Duur

De duur hangt af van het pakket, welke soort ondersteuning/begeleiding en aan de doelen. Wij hebben geen maximale duur* van de begeleiding. 

*(Dit valt onder de Wlz)

Wij bieden bij zowel de mensen thuis als hier op locatie individuele begeleiding.

Op welke dagen en tijden?

Over het algemeen maandag t/m zondag van 08:00 tot 18:00. Maar dit kan in overleg ook anders zijn. Zo bieden wij ook 24 uurs zorg d.m.v. Wlz of PGB in samenwerking met onze partner de Zorgkeien. 

Kosten

Hangt van het zorg/zwaarte pakket af. 

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Ja, prijsindicatie: Tussen de €40,- en €60,-
Eigen bijdrage

Er wordt aan ons geen eigen bijdrage betaald. Wel moet dit aan het CAK betaald worden.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Wij krijgen een beschikking binnen via Jeugdwet, Wijkteam/CJG, WMO of Wlz. Aan de hand daarvan voeren wij een intake gesprek en starten wij z.s.m. met de individuele begeleiding.

Bijzonderheden

Er zijn geen bijzonderheden.

Doelgroep-toelichting

Wij sluiten geen doelgroepen uit. Iedereen is bij ons welkom.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Individuele begeleiding