Hulpaanbod van: Humanitas Match

Match is een maatjesproject in heel Overijssel voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is bedoeld voor jongeren die te maken hebben (gehad) met de jeugdzorg (ook preventief). Het kan gaan om weinig netwerk, problemen thuis, op school of met vrienden. Een maatje trekt een jaar lang samen op met een jongere om leuke actitviteiten te ondernemen, advies, positieve aandacht en informele steun te geven.

Contactpersoon

Meer informatie

Aanbod
  • gezamenlijke activiteiten: winkelen, theaterbezoek, dagtochten
  • muziek maken en zingen
  • verstrekken van informatie en advies
Werkwijze

Een enthousiaste getrainde vrijwilliger wordt een jaar lang maatje van een jongere die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. We zoeken een maatje dat echt bij de jongere past. Samen doen ze activiteiten die ze beiden leuk vinden. Een maatje biedt posieve aandacht, gezelligheid, advies en een luisterend oor.

Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners

Doelgroep-toelichting

Jongeren tussen de 12 en 25 jaar uit Overijssel die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Aanmelding & vervolgprocedure voor de ondersteuningvrager

Na aanmelding komt een van de coordinatoren thuis informatie geven en kennismaken. Besproken wordt ook wat een maatje voor een jongere kan betekenen. De coordinator zoekt vervolgens een maatje dat bij de jongere past.

Aanmelding & vervolgprocedure voor de vrijwilliger

Na aanmelding volgt een intakegesprek met een van de coordinatoren. Er is een training van 3 dagdelen voordat een vrijwilliger wordt ingezet als maatje. Ook tijdens de inzet als maatje kan de vrijwilliger altijd advies krijgen van de coordinator en zijn er regelmatig intervisiebijeenkomsten.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Vrijwillige zorg en hulp Maatjesproject