Hulpaanbod van: Stichting Ygdrasil

Jouw eigen woning of één van de kamers van Ygdrasil

Contactinformatie

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Verblijfsduur

verblijfsduur niet gemaximeerd

Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt contact opnemen met onze coördinator Sannie Groen 06-15160742.
Hierna volgt een kennismakingsgesprek en een intakegesprek.

Aantal 1&2 pers. appartementen

8

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?
  • Zowel gezamenlijke als individuele huishouding is mogelijk
Door wie?

Voor alle woonlocaties en begeleidingsvormen is er begeleiding op gezette tijden en op afspraak.

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Inhoud begeleiding

Naar behoefte en conform afspraken vanuit ondersteuningsplan

Naam Locatie

Ygdrasil

Bezoekadres
Langstraat 38131BA Wijhe0570-52 27 88

Olst-Wijhe
Raalte
Deventer
Zwolle

Afstand tot openbaar vervoer
  • 100 tot 250 meter
Overige kosten

Waskosten € 10,- per persoon per maand

Bijzonderheden

Iedere locatie bij Ygdrasil heeft zijn eigen specifieke groep en begeleidingsvorm. Dus er valt wat te kiezen wanneer je bij Ygdrasil komt wonen of begeleiding komt halen.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen