Hulpaanbod van: MenTrainingSalland

De deelnemers runnen samen met ons de boerderij. Ze dragen op hun manier hun steentje bij. Wij vinden ieder mens uniek en we hebben allemaal onze mogelijkheden en beperkingen. Door deze te accepteren leren we van elkaar.

Door onze werkwijze zien wij een innerlijke rust en een ontspannen houding ontstaan bij de deelnemer. Wij maken het kind bewust van dit proces door succes ervaringen in het werk en in de omgang met andere mensen te herhalen en stap voor stap uit te breiden. Het gevolg is dat de deelnemer groeit in zijn of haar eigenwaarde. Deze persoonlijke groei heeft een positief effect op het gedrag van het kind naar de mensen en de dieren in hun omgeving.

Contactpersonen

Meer informatie

Doelgroepen

Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een auditieve beperking, Jongeren met een eetstoornis, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met psychische problemen, Kinderen met allergie├źn, Kinderen met een angststoornis, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met een visuele beperking, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met leerproblemen, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met psychische problemen

Doelgroep-toelichting

Gemiddelde leeftijd 15 t/m 30 jaar

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Eerstelijns verblijf (Zvw)
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • PGB
Aanvragen en vervolgprocedure

Een deelnemer kan zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek via training@menleren.nl of 0570-542175

Bij een kennismakingsgesprek geven we een rondleiding, vertellen we alles over de leer/zorgboerderij, is een deelnemers enthousiast plannen we een meeloop dag in. (deze is geheel vrijblijvend)

Soort opvang?
  • crisisopvang
  • jeugdcrisisopvang
Door wie?

Vast team (skj-geregistreerd)

Inhoud & werkwijze

De nadruk bij onze begeleiding ligt op wat iemand kan en interesseert. Leren door het te doen, duidelijkheid, structuur, zichzelf kunnen zijn en de huiselijke sfeer zijn de belangrijkste onderdelen van onze begeleiding. Uitgangspunt is dat het verblijf bij ons op de boerderij een tijdelijk karakter heeft. Als een deelnemer bij ons wordt aangemeld, staat de verblijfsduur niet vast. Het is afhankelijk van de persoonlijke doelen, het leerproces en de omstandigheden in de thuissituatie van de deelnemer hoelang hij of zij bij ons zal leren/werken.

Duur

Het verblijf op de leer/zorgboerderij heeft een tijdelijk karakter.

Bezoekadres
Oerdijk 1427434RB Lettele0570-54 21 75leerboerderij zorgboerderij
Bijzonderheden

-

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Crisisopvang Opvang