Home   Organisatie

MEE IJsseloevers

Cliëntondersteuning

MEE ondersteunt alle mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Daarnaast ondersteunt MEE ouderen en cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg.  Zij - maar ook hun familie, vrienden, mantelzorgers of andere betrokkenen – kunnen bij ons terecht met al hun vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om:
- Opvoeding en ontwikkeling
- Leren en Werken
- Samenleven en Wonen
- Regelgeving en Geldzaken

MEE ondersteunt mensen bij een indicatie voor langdurige zorg (Wlz), bijvoorbeeld voor onafhankelijke informatie en advies.
MEE is er ook om mensen bij te staan, bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente of een zorgorganisatie, een (voor)onderzoek naar een beperking of een aanvraag voor een voorziening of zorg.
De cliëntondersteuning van MEE is vrij toegankelijk voor iedereen. Zonder indicatie en zonder eigen bijdragen.

MEE is kenniscentrum
Naast individuele cliëntondersteuning fungeert MEE als kenniscentrum voor gemeenten en (sociale) partners. Binnen het kenniscentrum wordt de jarenlange ervaring in het versterken van eigen kracht en netwerk omgezet in innovatieve oplossingen voor gemeenten, bedrijfsleven en non-profi t. MEE ondersteunt haar partners bijvoorbeeld door haar kennis omtrent het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking te delen in trainingen en consultancy. Door haar methoden te delen als het gaat om het versterken van eigen kracht en netwerken. Door samen projecten op te starten die integraal inclusie bevorderen. Of bijvoorbeeld door specifieke vraagstukken of problemen binnen organisaties op te lossen die gepaard gaan met de begeleiding van mensen met een beperking. Om samen meedoen écht mogelijk te maken. Kijk voor meer informatie over het kenniscentrum en de mogelijkheden op www.mee-ijsseloevers.nl

Op onze website www.mee-ijsseloevers.nl kunt u zien waar u terecht kunt voor de clientondersteuning van MEE in uw gemeente. U kunt ons ook bellen dan helpen wij u verder. T 088 633 0633 (Bellen kan van maandag t/m vrijdag, van 08.30 – 17.00 uur). Of een e-mail sturen: info@meeijsseloevers.nl

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Soort cliëntondersteuning
MEE-organisaties

Contact

MEE IJsseloevers

www: MEE IJsseloevers

Bezoekadres
Dokter van Deenweg 2--10
8025BG Zwolle
(kantorenpand)

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

088 6330633
info@meeijsseloevers.nl

Postadres
Postbus 517--
8000AM Zwolle

MEE IJsseloevers
Dokter van Deenweg 2--10
8025BG Zwolle

Laatste controle op 16 april 2019

Achtergrondfoto